Kako postići zajedničke ciljeve?

Logo SERBIAN BRE®nd-a

Srž kampanje čini SERBIAN BRE®nd logotip. Kompanije koje zadovolje SERBIAN BRE®nd standarde mogu da koriste logo i tako promovišu sebe i svoje proizvode i usluge.

Srbiju odlikuje pluralitet mišljenja i cilj logotipa je da uključi različite brendove i različite stavove o tome šta su srpski brendovi.

Logo SERBIAN BRE®nd grafički nedvosmisleno ukazuje na poreklo proizvoda, kompanija i usluga, zahvaljujući engleskom pridevu “SERBIAN”, a “BREnd” se odnosi na srpski mentalitet koji na mestu susreta istočnih i zapadnih civilizacija uvek stvori nešto autentično svoje - srpsko (u ovom slučaju umesto engleske imenice “brand” to je “BREnd”).

Kontinuirana upotreba pečata “SERBIAN BRE®nd” dovodi do asocijacije kvaliteta sa pridevom “SERBIAN” - srpski što vremenom donosi i konkretnu finansijsku korist onima koji ga koriste.

 

Zvuči interesantno! Kako ćemo dalje?