Šta je SERBIAN BRE®nd?

SERBIAN BRE®nd je
promotivna kampanja za afirmaciju
srpskih vrednosti.

Kvalitetni i prepoznatljivi srpski proizvodi, kompanije, turističke destinacije, kulturno nasleđe i ljudi su ambasadori pozitivnog srpskog imidža u zemlji i naročito u inostranstvu. Zajednički, koordiniran i kontuniuiran nastup različitih aktera od presudne je važnosti u ostvarenju jedinstvene vizije: prosperitetna Srbija sa dobrim ugledom u svetu.

Šta konkretno predstavlja SERBIAN BRE®nd?

  • simbol nacionalnog srpskog brend identiteta
  • znak kvaliteta za srpske proizvode, usluge, kompanije, turističke destinacije, kulturno nasleđe i ljude
  • sam za sebe brend u nastajanju

Idejni nosilac kampanje je Srpski institut za javnu diplomatiju iz Brisela, a kampanja podrazumeva kolektivni napor različitih privatnih i društvenih subjekata.

Zašto SERBIAN BRE®nd? Šta ja dobijam?